Dima Gorbunov

Reaction to white

Размер: 140 х 100 см.