«Я иллюзорен». Холст, брезент, масло. 2019. 110х70 см.

Егор Федоричев